Navy Home Hotel- Hotel Official Website - www.navyhome.com / ยินดีต้อนรับสู่ โรมแรม เนวี่โฮม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

โรงแรมเนวี่โฮม แม่สายแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดย พลเรือโทอิทธิชัย ศรีปาน และ นางจารุรินทร์ ศรีปาน

เนื่องจาก พลเรือโทอิทธิชัย ศรีปาน ได้เกษียญอายุราชการ และ นางจารุรินทร์ ศรีปาน ได้มีถิ่นอาศัยอยู่ที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย อยู่แล้ว จึงได้ทำการก่อสร้าง โรงแรมเนวี่โฮมแห่งนี้ขึ้น เพื่อระลึกถึงความผูกพันที่มีมายาวนานในชีวิตราชการ ตลอด 30 ปี ของ พลเรือโท อิทธิชัยศรีปาน

โรงแรมเนวี่โฮม มีห้องพักจำนวนทั้งสิ้น 28 ห้อง ประกอบไปด้วย

ห้องพักเดี่ยว,ห้องพักคู่ (2 ท่าน) ,ห้องพักครอบครัว (4 ท่าน) , ห้องพักครอบครัว ( 6 ท่าน)พร้อมบริการต่างๆมากมาย อาทิเช่น บริการห้องอาหาร , บริการห้องประชุม , บริการทำบัตรผ่านแดน เป็นต้น

พื้นที่ตั้งอยู่ห่างจากด่านพรมแดนแม่สายเพียง 1 กม. เท่านั้น

Copyright © 2009 โรงแรมเนวี่โฮม , 94/6 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57130
โทรศัพท์. 053-732929, โทรสาร. 053-733373